• : 061-8794565, 025741619

  ร่วมงานกับเรา


  ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
  รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

  การรับราชการทหาร (Military Service)
  รายละเอียดทางครอบครัว (Family Details)
  เกี่ยวกับพี่น้อง (About Brethren)

  ในกรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (In case of emergency, please notify)
  ประวัติการศึกษา (Educational Background)
  การฝึกอบรม (Training)
  ประวัติการทำงานรวมทั้งงานชั่วคราว (Previous Employment : Including Temporary Work)
  ความสามารถเเละอื่นๆ
  ผู้อ้างอิง (ซึ่งไม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยกับตัวท่านดี
  กรุณาเเนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานเเล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาเเสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดใช้หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

  I certity that all statements given in this application form are ture. If any is found to be untrue after engagement the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay what scever.