• : 061-8794565, 025741619

  เกี่ยวกับเรา

         โรงเรียนบางกอก เอ็นเอ เมืองทองธานี ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเปิดยาวนาน มากว่า 10 ปี เพื่อผลิตนักศึกษาให้เป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ โดย เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ แบ่งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม 840 ชั่วโมง ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้บริหารและคณะอาจารย์พยาบาล ที่จะผลิตบุคลากรอย่างมี คุณภาพ จึงทำให้โรงเรียนบางกอก เอ็นเอ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลโรงเรียนประกันคุณภาพและ มาตรฐานภายในระดับดีเด่นและดีมากประจำปีการศึกษา พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2556 จากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
         และเป็นโรงเรียนที่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาและปฏิบัติงาน อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำจำนวนมากที่สุดในประเทศ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วบรรจุงานจะมี รายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 – 15,000 บาท / เดือน ซึ่งเป็นเครื่องวัดคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ เรียนได้ว่า โรงเรียนบางกอก เอ็นเอ เมืองทองธานี จะสร้างอาชีพ ความก้าวหน้า อาชีพที่มั่นคงได้ เป็นอย่างดี
   
   

  วัตถุประสงค์


  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแบ่งเบาภาระทางครอบครัว ด้วยการเรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลซึ่งใช้ทุนทรัพย์น้อย แต่สามารถมีรายได้เร็ว
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า คือ เมื่อมีรายได้จากการทำงานที่มั่นคงแล้ว แบ่งเวลาศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและสร้างความภูมิใจในตนเองได้
  3. ผลิตบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสายงานด้านสุขภาพและสังคมต่อไป
   
  โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี ได้รับเกียรติจาก
  นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
  ที่ปรึกษาโรงเรียนบางกอก เอ็นเอ เมืองทองธานี
  อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี

  “จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันทำให้ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร ทางการแพทย์จำนวนมาก การเรียนรู้ผู้ช่วยพยาบาลจึงมีโอกาสหางานทำได้ตลอดเวลา”

  นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
   
   

   

  คณะอาจารย์ผู้สอน