• : 061-8794565, 025741619

  ทำไมต้องเรียนที่ BKKNA

  1. มาตรฐานด้วยอาคารเรียน 5 ชั้น บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ด้วยห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้เรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อนำไปฝึกงานจริงในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. คณะอาจารย์ผู้สอนเป็นพยาบาลวิชาชีพ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ และวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
  3. สวัสดิการครบที่สุด เพื่อให้ผู้ปกครองหมดห่วงในเรื่องค่าใช้จ่าย ว่าไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม โปร่งใส 100%
  4. ให้สิทธิผู้เรียนสามารถเลือกโรงพยาบาลได้ ตามต้องการและเหมาะสม
  5. ดูแลติดตามผลการได้งานทำทุกคน เพราะเรา บางกอกเอ็นเอ เมืองทองธานี รับรองการบรรจุงาน 100%
  6. บางกอกเอ็นเอ เมืองทองธานี ได้รับการตอบรับเข้าทำงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำมากที่สุด
  7. บางกอกเอ็นเอ เมืองทองธานี ได้รับความนิยมจาก นศ. เลือกมาเรียนด้านพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาล มากที่สุด
  8. ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
  9. บางกอกเอ็นเอ เมืองทองธานี ได้รับรางวัล ระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2556 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  10. การดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด เสมือนครอบครัว จึงทำให้ ผู้ปกครองวางใจให้บุตรหลานมาเรียน ผู้ช่วยพยาบาล มากที่สุด
   

  นี่คือความเชื่อมั่นจากศิษย์เก่า