• : 061-8794565, 025741619

    ความสำเร็จรุ่นพี่


            เมื่อนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติงานครบตามกำหนดนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลจะได้รับบรรจุงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและมีเงินเดือน + รายได้เสริม 10,000-20,000 บาท ( มีค่า ot + เฝ้าไข้ + ขึ้นเวร ) โดยแผนก ที่สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย อาทิเช่น แผนกผู้ป่วยใน(IPD.) แผนกผู้ป่วยนอก(OPD.) แผนกห้องผ่าตัด(OR.) แผนกห้องฉุกเฉิน(ER.) แผนกห้องคลอด(LR.) แผนกอายุรกรรม(MED.) แผนกห้องเภสัชกรรม(ห้องยา) แผนกห้องแล็บเอ็กซเรย์(LAB/X-RAY) แผนกเนอสเซอรี่ ฯลฯ