• : 061-8794565, 025741619

  ร่วมงานกับBKKNA

  เราเป็นโรงเรียนด้านการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ที่กำลังเติบโตที่สุดในประเทศไทยกำลังรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้

  1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

  – ชาย หรือ หญิง
  – มีประสบการณ์ในการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  – เป็น Part time ทำงานจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.
  – อายุไม่เกิน 35 ปี


  2. เจ้าหน้าที่การตลาด 2 อัตรา

  – ชาย / หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บุคลิกภาพดี
  – สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  – ขับรถได้(มีใบขับขี่)และมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง