• : 087-6916456, 02-574-1620

  ความสำเร็จรุ่นพี่

         เมื่อนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติงานครบตามกำหนดจะได้รับบรรจุงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและมีเงินเดือน + รายได้เสริม 10,000-20,000 บาท ( มีค่า ot + เฝ้าไข้ + ขึ้นเวร ) โดยแผนก ที่สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย อาทิเช่น แผนกผู้ป่วยใน(IPD.) แผนกผู้ป่วยนอก(OPD.) แผนกห้องผ่าตัด(OR.) แผนกห้องฉุกเฉิน(ER.) แผนกห้องคลอด(LR.) แผนกอายุรกรรม(MED.) แผนกห้องเภสัชกรรม(ห้องยา) แผนกห้องแล็บเอ็กซเรย์(LAB/X-RAY) แผนกเนอสเซอรี่ ฯลฯ


   
  ธมนพัชร์ ผ่องดารา (จี)รุ่น 1-54 รับราชการกิจการพลเรือนทหารอากาศ       น.ส.แคทรียา กาหาวงค์ (แคท)รุ่น 1-57 แผนกไตเทียม รพ.พระราม9      น.ส.ธนบดี ชูตระกูล (เบส) รุ่น 1-58 แผนก IPD รพ.เดอะโกรเดนแกรท โคราช
  น.ส.ธิดารัตน์ สติกุล (หนอนบุ้ง) รุ่น 1-59 แผนก ICU รพ.สายไหม      น.ส.ปัทมา ไตรยงค์ (ส้ม)รุ่น 1-59 แผนก WARD รพ.นนทเวช      น.ส.ไพจิตร ผดุงเวียง (เหล่งยี่)รุ่น 1-58 แผนกเภสัชกรรม รพ.ค่ายธนรัตน์
  น.ส.ไพรินทร์ เฉนียง (อิ๋ว)รุ่น 1-58 ศูนย์สมองและโรคปวดหลัง รพ.สินแพทย์      น.ส.วิภาพร สมพร (วิ) คนขวารุ่น 1-59 แผนก WARD รพ.บางปะกอก3      น.ส.ศิรินทิพย์ คำย้อม (ทิพย์)น.ส.เบ็ญจมาศ วิบูลย์กุล (บรีท)
   
  น_ส_สิริยา พิลา(แนน)รุ่น 2-59 แผนกฑันตกรรม รพ_บางโพ     นายเกียรติศักดิ์ รองศักดิ์(โก้)รุ่น 1-58 แผนก LAB รพ.วิภารามปากเกร็ด       นายทศพร ขันทองดี (เปา)รุ่น 1-56 แผนก LAB รพ.พญาไท 1
  นายพีรดนย์ ศรีแจ่ม (ตุ้ม)รุ่น 1-58 แผนกหน่วยจ่ายกลาง รพ.เปาโลฯ พหลโยธิน      นายศิวกร วราพุฒ (ต้ะ)รุ่น 1-59 แผนก รังสีวินิจฉัย รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย      น.ส.กาญจนา-โหง่นลุ่นแบม-รุ่น-1-58-แผนกเภสัชกรรม-รพ.จุฬารัตน์3
  น.ส.เกษดาวรรณ-แสงใสแก้ว-อ้อนรุ่น-1-58-แผนกจักษุ-รพ.พระราม2      น.ส.ขวัญจิรา-เพ็งพิศ-เหมย      น.ส.ขวัญฤดี-สวยโสภาแพรว-รุ่น-1-58-แผนก-WARD-รพ.บางมดพระราม2
   
  น.ส.จิราพร-จันทร์สร้อย-ขวัญรุ่น-2-55-รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล      น.ส.เบญจมาศ-คงเพชรศักดิ์แจนรุ่น-1-59-ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัด-รพ.รามคำแหง      น.ส.มลทิชา-หิตมูล-อายรุ่น-2-58-แผนกเด็ก-รพ.นนทเวช
  น.ส.ศิริรัตน์-ธรรมปัด-เจนรุ่น-1-58-วุฒิศักดิ์คลินิก      น.ส.สุทัตตา-ไทยขำจ๋ารุ่น-1-58-แผนก-วินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด-รพ.พระราม9      น.ส.สุรีรัตน์-สุวรรณศรี-สายน้ำรุ่น1-58-พรเกษมคลินิก
  น.ส.โสภิดา-ดือขุนทด-หลิงรุ่น-1-59-แผนก-CHECKUP-รพ.บางโพ      นายเชษฐา-คำเพราะ-อาร์มมี่รุ่น-1-59-แผนกรังสีวินิจฉัย-รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ      น.ส.อุมารี-ทับออยอุ๊-รุ่น-1-59-แผนก-LAB-รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์
   
  นายธีรศักดิ์-สุ่มมาตย์-ตั้มรุ่น-1-59-แผนก-OPD-รพ.นวมินทร์9      นายภูษิต-พูนไธสง-ขวัญ-รุ่น-1-59-แผนกรังสีวินิจฉัย-รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย      นายภาณุมาศ-น่วมมะโน-ตี๋รุ่น-1-58-แผนกเภสัชกรรม-ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์-รพ.เทพธารินทร์
  นายวิรวงค์-โอทาตะวงค์-แพมรุ่น-1-58-แผนกLAB-รพ.เปาโลฯโชคชัย4      ศิริลักษณ์-บุราณรมย์-ดุ๊กดิ๊ก-รุ่น-1-59-แผนกOPDกระดูก-รพ.รามคำแหง      นายศุภกิต-สมบูรณ์-เค้กรุ่น-1-58-แผนก-WARD-รพ.วิภารามปากเกร็ด
  น.ส.สุพรรษา ธีระโพธิ์ (จูน)รุ่น 1-57 รับราชการ รพ.ค่ายอดิศร สระบุรี      น.ส.สุรัตน์ดา หลักคำ(อ้อม)รุ่น 1-58 รพ.วิภาวดี      น.ส.อนงค์ แคนคำภา (อุ๊)รุ่น 1-54 แผนก IPD รพ.แพทย์รังสิต