• : 087-6916456, 02-574-1620

  ความสำเร็จรุ่นพี่

   เมื่อนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติงานครบตามกำหนดจะได้รับบรรจุงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและมีเงินเดือน + รายได้เสริม 10,000-20,000 บาท ( มีค่า ot + เฝ้าไข้ + ขึ้นเวร ) โดยแผนก ที่สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย อาทิเช่น แผนกผู้ป่วยใน(IPD.) แผนกผู้ป่วยนอก(OPD.) แผนกห้องผ่าตัด(OR.) แผนกห้องฉุกเฉิน(ER.) แผนกห้องคลอด(LR.) แผนกอายุรกรรม(MED.) แผนกห้องเภสัชกรรม(ห้องยา) แผนกห้องแล็บเอ็กซเรย์(LAB/X-RAY) แผนกเนอสเซอรี่ ฯลฯ


   
  น.ส.รจนา นราพล (รจ) รุ่น 1-61 แผนกห้องยา รพ.แพทย์ปัญญา น.ส.สมศรี งิ้วเซอร์ (ไกด์) รุ่น 1-60 แผนก IPD รพ.เสรีรักษ์ น.ส.จิราวดี พรมดวง (เจน) รุ่น 1-59 แผนก Ward รพ.สายไหม
  น.ส.นงลักษณ์ มะลิมาตร (ทิพ) รุ่น 1-61 แผนกOPDศัลยกรรมทั่วไป รพ.ปิยะเวท น.ส.อารีลักษณ์ ระดาพัฒน์ (เปลว) รุ่น 1-60 แผนกเด็ก รพ.มหาชัย 2 น.ส.ณัชชา ทองดี (โบว์) รุ่น 1-59 แผนกกายภาพบำบัด รพ.ราชธานี
  นายเจตรินทร์ สุกสิน (ริว)รุ่น 1-61 แผนกห้องยา รพ.บางปะกอก 3 น.ส.น้ำฝน โยธาคุณ (ฝน) รุ่น 1-60 แผนกOR รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 น.ส.ฝนทิพย์ วงษ์เลิง (ฝน) รุ่น 1-59 แผนกความงาม วุฒิศักดิ์คลินิก  
  น.ส.มณีรัตน์ กวางแก้ว (แพตตี้)1-59 แผนกคลินิกตรวจสุขภาพ รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล น.ส.วนิดา เพ็งอินทร์ (นุ่น) รุ่น 1-59 แผนก OPD รพ.ภัทรธนบุรี น.ส.วรรณนิกา อานิสง (ผึ้ง) รุ่น 1-58 แผนกความงาม พรเกษมคลินิก
  น.ส.มาลี อารีเพื่อน (ไหม ) รุ่น 1-59 แผนกทันตกรรม รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ นายเกรียงไกร วรรณชน (ซัน) รุ่น 1-59 แผนก Check up รพ.วิชัยเวชสมุทรสาคร น.ส.นฤมล หล่อหลอม (มัท) รุ่น 1-56 แผนก OPD รพ.เปาโลเมโมเรียลพหลโยธิน
  น.ส.อรวี พุทธรัตน์ (ออย) รุ่น 1-59 แผนกสูตินารีเวช รพ.บางโพ น.ส.ศิริลักษณ์ บุรานรมย์ (ดุ๊กดิ๊ก) รุ่น 1-59 แผนก OPD รพ.สุขุมวิท น.ส.วิภาพร สมพร (วิ) คนขวารุ่น 1-59 แผนก WARD รพ.บางปะกอก3
  ธมนพัชร์ ผ่องดารา (จี)รุ่น 1-54 รับราชการกิจการพลเรือนทหารอากาศ น.ส.แคทรียา กาหาวงค์ (แคท)รุ่น 1-57 แผนกไตเทียม รพ.พระราม9 น.ส.ธนบดี ชูตระกูล (เบส) รุ่น 1-58 แผนก IPD รพ.เดอะโกรเดนแกรท โคราช
  น.ส.ธิดารัตน์ สติกุล (หนอนบุ้ง) รุ่น 1-59 แผนก ICU รพ.สายไหม น.ส.ปัทมา ไตรยงค์ (ส้ม)รุ่น 1-59 แผนก WARD รพ.นนทเวช น.ส.ไพจิตร ผดุงเวียง (เหล่งยี่)รุ่น 1-58 แผนกเภสัชกรรม รพ.ค่ายธนรัตน์
  น_ส_สิริยา พิลา(แนน)รุ่น 2-59 แผนกฑันตกรรม รพ_บางโพ     นายเกียรติศักดิ์ รองศักดิ์(โก้)รุ่น 1-58 แผนก LAB รพ.วิภารามปากเกร็ด  นายทศพร ขันทองดี (เปา)รุ่น 1-56 แผนก LAB รพ.พญาไท 1
  นายพีรดนย์ ศรีแจ่ม (ตุ้ม)รุ่น 1-58 แผนกหน่วยจ่ายกลาง รพ.เปาโลฯ พหลโยธิน น.ส.กาญจนา-โหง่นลุ่นแบม-รุ่น-1-58-แผนกเภสัชกรรม-รพ.จุฬารัตน์3 น.ส.ไพรินทร์ เฉนียง (อิ๋ว)รุ่น 1-58 ศูนย์สมองและโรคปวดหลัง รพ.สินแพทย์
  น.ส.เกษดาวรรณ-แสงใสแก้ว-อ้อนรุ่น-1-58-แผนกจักษุ-รพ.พระราม2 น.ส.ขวัญจิรา-เพ็งพิศ-เหมย น.ส.ขวัญฤดี-สวยโสภาแพรว-รุ่น-1-58-แผนก-WARD-รพ.บางมดพระราม2
  น.ส.จิราพร-จันทร์สร้อย-ขวัญรุ่น-2-55-รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล น.ส.มลทิชา-หิตมูล-อายรุ่น-2-58-แผนกเด็ก-รพ.นนทเวชนายธีรศักดิ์-สุ่มมาตย์-ตั้มรุ่น-1-59-แผนก-OPD-รพ.นวมินทร์9
  น.ส.ศิริรัตน์-ธรรมปัด-เจนรุ่น-1-58-วุฒิศักดิ์คลินิก น.ส.สุทัตตา-ไทยขำจ๋ารุ่น-1-58-แผนก-วินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด-รพ.พระราม9 น.ส.สุรีรัตน์-สุวรรณศรี-สายน้ำรุ่น1-58-พรเกษมคลินิก
  น.ส.โสภิดา-ดือขุนทด-หลิงรุ่น-1-59-แผนก-CHECKUP-รพ.บางโพ นายเชษฐา-คำเพราะ-อาร์มมี่รุ่น-1-59-แผนกรังสีวินิจฉัย-รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ น.ส.อุมารี-ทับออยอุ๊-รุ่น-1-59-แผนก-LAB-รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์
  นายวิรวงค์-โอทาตะวงค์-แพมรุ่น-1-58-แผนกLAB-รพ.เปาโลฯโชคชัย4 ศิริลักษณ์-บุราณรมย์-ดุ๊กดิ๊ก-รุ่น-1-59-แผนกOPDกระดูก-รพ.รามคำแหง น.ส.สุรัตน์ดา หลักคำ(อ้อม)รุ่น 1-58 รพ.วิภาวดี
  นายศุภกิต-สมบูรณ์-เค้กรุ่น-1-58-แผนก-WARD-รพ.วิภารามปากเกร็ด
  น.ส.สุพรรษา ธีระโพธิ์ (จูน)รุ่น 1-57 รับราชการ รพ.ค่ายอดิศร สระบุรี