• : 087-6916456, 02-574-1620

  รุ่นที่เปิด/วิธีสมัคร

  รุ่นที่เปิดรับสมัคร
  รุ่นที่ / วันที่เปิดเรียน
  รุ่นที่ 4/2561 เปิดเรียน 17 ธันวาคม 2561 สมัครเรียน คลิก
  รุ่นพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ เปิดเรียน 13 มกราคม 2562 สมัครเรียน คลิก
  รุ่นที่ 1/2562 เปิดเรียน 16 มีนาคม 2562 สมัครเรียน คลิก
  รุ่นที่ 2/2562 เปิดเรียน 17 มิถุนายน 2562 สมัครเรียน คลิก
   

   
   
  คุณสมบัติผู้เข้าเรียน
  คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

  1. เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 17-35 ปี
  2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ
  3. มีใจรักงานด้านบริการและดูแลสุขภาพ
  4. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
   
  เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  • สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  • ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน 1 ใบ
  • วุฒิการศึกษาปัจจุบัน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ใบ
   
   
   
  วิธีการสมัคร
   
  วิธีการสมัคร

  1. สามารถสมัครเรียนได้ด้วยตัวเองตามจุดรับสมัคร โดยไม่ต้องสอบเข้าซึ่งสามารถตรวจสอบจุดรับสมัครได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
   
  2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ของโรงเรียน
  3. สมัครออนไลน์ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน
  4. สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนบางกอกเอ็นเอ เมืองทองธานี
   
   

  วิธีการชำระเงิน


  ช่องทางการชำระเงิน
  1. สามารถชำระด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 2. สามารถโอนผ่านบัญชีโรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

  ผู้ช่วยพยาบาล

  เลขที่บัญชี
   
  ชื่อบัญชี
  ธนาคาร
  เลขที่บัญชี
  สาขา
  ประเภทบัญชี
  โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี ธนาคารไทยพาณิชย์ 401-260480-2 ย่อย เมืองทองธานี ซิตี้เซ็นเตอร์ 2 ออมทรัพย์
  โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 01-020-230307-6 นนทบุรี ออมทรัพย์

  หมายเหตุ : เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาเขียนชื่อนักศึกษาในใบสลิปของธนาคาร และส่งแฟกซ์กลับมาที่ หมายเลข 02-574-1621 หรือส่งมาที่ ไลน์ ID : bangkok.na