• : 061-8794565, 025741619

  โอวาทจาก นพ.บุญชัย อิสราพิสิษฐ์ เนื่องในวันปฐมนิเทศนักศึกษารุ่น1/62
  คิดถูกที่มาเรียนที่นี่6ปี กับการทำงานอย่างมีความสุข


  อ.เป้ 061-8794565 / office 02-5741619-20

  BANGKOK N.A. MUANG THONG THANI -โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี

  หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

   
         โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี เป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ ในการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล และด้วยสถานที่ ที่ใหญ่และมาตรฐานที่สุดในประเทศไทย จึงมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาและงานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 2,000 คน โดยแบ่งการเรียน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตรวม 840 ชม. รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมือบรรจุงานแล้ว จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000-15,000 ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวและสอดคล้องกับยุคภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างดี

         โรงเรียนบางกอก เอ็นเอ เมืองทองธานี ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเปิดยาวนาน มากว่า 10 ปี เพื่อผลิตนักศึกษาให้เป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ โดย เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ แบ่งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม 840 ชั่วโมง ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้บริหารและคณะอาจารย์พยาบาล ที่จะผลิตบุคลากรอย่างมี คุณภาพ จึงทำให้โรงเรียนบางกอก เอ็นเอ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลโรงเรียนประกันคุณภาพและ มาตรฐานภายในระดับดีเด่นและดีมากประจำปีการศึกษา พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2556 จากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   
   
  เสียงตอบรับ จากดารานักแสดง ที่ได้เรียนผู้ช่วยพยาบาลกับ บางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี

  วีดีโอ แนะนำโรงเรียน


  สาระน่ารู้