• : 087-6916456, 02-574-1620

  คณะผู้บริหารนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯถวาย และร่วมลงนามถวายพระพร
  คิดถูกที่มาเรียนที่นี่6ปี กับการทำงานอย่างมีความสุข
  BANGKOK N.A. MUANG THONG THANI -โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี

  ผู้ช่วยพยาบาล

   
         โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี เป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ ในการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล และด้วยสถานที่ ที่ใหญ่และมาตรฐานที่สุดในประเทศไทย จึงมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาและงานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 2,000 คน โดยแบ่งการเรียน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตรวม 840 ชม. รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมือบรรจุงานแล้ว จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000-15,000 ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวและสอดคล้องกับยุคภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างดี
   
  เสียงตอบรับ จากดารานักแสดง ที่ได้เรียนผู้ช่วยพยาบาลกับ บางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี

  วีดีโอ แนะนำโรงเรียน